ช่วงเวลาของผลการดำเนินงาน ประเภท เงินปันผลหุ้น วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายเงินปันผล
2560 เงินสด 0.40 10 เม.ย. 61 27 เม.ย. 61
2559 เงินสด 0.35 10 เม.ย. 60 28 เม.ย. 60
2558 เงินสด 0.35 08 เม.ย. 59 28 เม.ย. 59
2557 เงินสด 0.25 17 เม.ย. 58 27 เม.ย. 58
หุ้น 10:1
2556 เงินสด 0.35 16 เม.ย. 57 30 เม.ย. 57
2555 เงินสด 0.30 11 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56
2554 เงินสด 0.15 5 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55
หุ้น 10:1
2553 เงินสด 0.15 11 เม.ย. 54 28 เม.ย. 54
2552 เงินสด 0.15 30 เม.ย. 53 24 พ.ค. 53
2551 เงินสด 0.08 23 มิ.ย. 52 9 มิ.ย. 52
เงินสด 0.23 26 ม.ค. 52 11 ก.พ. 52
2550 หุ้น 10:1 7 พ.ค. 51 23 พ.ค. 51
เงินสด 0.15 7 พ.ค. 51 23 พ.ค. 51
2549 เงินสด 0.15 17 เม.ย. 50 10 พ.ค. 50
2548 เงินสด 0.13 20 เม.ย. 49 15 พ.ค. 49
2547 หุ้น 10:1 3 พ.ค. 48 20 พ.ค. 48
เงินสด 0.12 3 พ.ค. 48 20 พ.ค. 48
2546 เงินสด 0.49 7 พ.ค. 47 28 พ.ค. 47
2545 เงินสด 0.70 7 พ.ค. 46 29 พ.ค. 46
2544 เงินสด 1.00 30 เม.ย. 45 29 พ.ค. 45
2543 เงินสด 0.80 2 พ.ค. 44 25 พ.ค. 44
2542 เงินสด 0.75 2 พ.ค. 43 26 พ.ค. 43