อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ช่วงเวลาของผลการดำเนินงาน ประเภท เงินปันผลหุ้น วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันจ่ายเงินปันผล
2558 เงินสด 0.35 08 เม.ย. 59 28 เม.ย. 59
2557 เงินสด 0.25 17 เม.ย. 58 27 เม.ย. 58
หุ้น 10:1
2556 เงินสด 0.35 16 เม.ย. 57 30 เม.ย. 57
2555 เงินสด 0.30 11 เม.ย. 56 30 เม.ย. 56
2554 เงินสด 0.15 5 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55
หุ้น 10:1
2553 เงินสด 0.15 11 เม.ย. 54 28 เม.ย. 54
2552 เงินสด 0.15 30 เม.ย. 53 24 พ.ค. 53
2551 เงินสด 0.08 23 มิ.ย. 52 9 มิ.ย. 52
เงินสด 0.23 26 ม.ค. 52 11 ก.พ. 52
2550 หุ้น 10:1 7 พ.ค. 51 23 พ.ค. 51
เงินสด 0.15 7 พ.ค. 51 23 พ.ค. 51
2549 เงินสด 0.15 17 เม.ย. 50 10 พ.ค. 50
2548 เงินสด 0.13 20 เม.ย. 49 15 พ.ค. 49
2547 หุ้น 10:1 3 พ.ค. 48 20 พ.ค. 48
เงินสด 0.12 3 พ.ค. 48 20 พ.ค. 48
2546 เงินสด 0.49 7 พ.ค. 47 28 พ.ค. 47
2545 เงินสด 0.70 7 พ.ค. 46 29 พ.ค. 46
2544 เงินสด 1.00 30 เม.ย. 45 29 พ.ค. 45
2543 เงินสด 0.80 2 พ.ค. 44 25 พ.ค. 44
2542 เงินสด 0.75 2 พ.ค. 43 26 พ.ค. 43