อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ปฏิทินนักลงทุน
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
20 ก.พ. 2560 Financial Statement Release Financial Statement 2016
27 ก.พ. 2560 Analyst Meeting 2016 Anantara Siam Bangkok
15-16 มี.ค. 2560 NDR MINT NDR in Hong Kong with Bualuang Securities
21-22 มี.ค. 2560 NDR MINT NDR in Singapore with Phatra Securities
30 มี.ค. 2560 Conference SET Korea Roadshow 2017 with KTB Securities (Thailand), Korea
4 เม.ษ. 2560 AGM 2017 Chaophraya Ballroom, Anantara Riverside Bangkok Resort
12 พ.ค. 2560 Financial Statement Release Financial Statement 1Q17
19 พ.ค. 2560 Analyst Meeting 1Q17 TBC
9 ส.ค. 2560 Financial Statement Release Financial Statement 2Q17
16 ส.ค. 2560 Analyst Meeting 2Q17 TBC
13 พ.ย. 2560 Financial Statement Release Financial Statement 3Q17
15 พ.ย. 2560 Analyst Meeting 3Q17 TBC