อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ปฏิทินนักลงทุน
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
20 ก.พ. 2560 Financial Statement Release Financial Statement 2016
27 ก.พ. 2560 Analyst Meeting 2016 Anantara Siam Bangkok
15 - 16 มี.ค. 2560 NDR MINT NDR in Hong Kong with Bualuang Securities
21 - 22 มี.ค. 2560 NDR MINT NDR in Singapore with Phatra Securities
30 มี.ค. 2560 Conference SET Korea Roadshow 2017 with KTB Securities (Thailand), Korea
12 พ.ค. 2560 Financial Statement Release Financial Statement 1Q17
19 พ.ค. 2560 Analyst Meeting 1Q17 Anantara Siam Bangkok
2 - 9 มิ.ย. 2560 NDR and Conference MINT NDR in USA with Phatra Securities / Bank of America Merril Lynch and 2017 CalGEM’s CEO/CFO Conference with Bank of America Merril Lynch, California, USA
15 - 16 มิ.ย. 2560 NDR MINT NDR in Singapore with DBS Vickers Securities
3 - 4 ก.ค. 2560 Conference SET Tokyo Roadshow 2017 with Krungsri Securities
20 - 21 ก.ค. 2560 NDR MINT NDR in Kuala Lumpur, Malaysia with Thanachart Securities
9 ส.ค. 2560 Financial Statement Release Financial Statement 2Q17
16 ส.ค. 2560 Analyst Meeting 2Q17 TBC
12 - 13 ก.ย. 2560 Conference CLSA Investors' Forum, Hong Kong
13 พ.ย. 2560 Financial Statement Release Financial Statement 3Q17
15 พ.ย. 2560 Analyst Meeting 3Q17 TBC