อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ปฏิทินนักลงทุน
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
8 ม.ค. 2561 Conference Phatra Tourism & Consumption 2018, Bangkok, Thailand
25 ม.ค. 2561 Conference J.P. Morgan’s Thailand Conference 2018, Bangkok, Thailand
19 ก.พ. 2561 Financial Statement Release Financial Statement 2017
23 ก.พ. 2561 Analyst Meeting 4Q17 Anantara Siam Bangkok
13 มี.ค. 2561 Conference UOBKH ASEAN Conference 2018, Taiwan
14 พ.ค. 2561 Financial Statement Release Financial Statement 1Q18
18 พ.ค. 2561 Analyst Meeting 1Q18 TBC
10 ส.ค. 2561 Financial Statement Release Financial Statement 2Q18
16 ส.ค. 2561 Analyst Meeting 2Q18 TBC
13 พ.ย 2561 Financial Statement Release Financial Statement 3Q18
19 พ.ย 2561 Analyst Meeting 3Q18 TBC