อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ปฏิทินนักลงทุน
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
8 ม.ค. 2561 Conference Phatra Tourism & Consumption 2018, Bangkok, Thailand
25 ม.ค. 2561 Conference J.P. Morgan’s Thailand Conference 2018, Bangkok, Thailand 
19 ก.พ. 2561 Financial Statement Release Financial Statement 2017
23 ก.พ. 2561 Analyst Meeting 4Q17 Anantara Siam Bangkok
13 มี.ค. 2561 Conference UOBKH ASEAN Conference 2018, Taiwan
13 มี.ค. 2561 NDR MINT NDR in Hong Kong with UBS
14 มี.ค. 2561 Conference UBS Thailand Corporate Day in Hong Kong
28 มี.ค. 2561 Conference Bank of America Merril Lynch Thai Corporate Day in Singapore
14 พ.ค. 2561 Financial Statement Release Financial Statement 1Q18
15-16 พ.ค. 2561 Conference dbAccess Asia Conference, Singapore
18 พ.ค. 2561 Analyst Meeting 1Q18 Anantara Siam Bangkok
5-6 มิ.ย. 2561 Conference 2018 CalGEM’s CEO/CFO Conference with Bank of America Merril Lynch, California, USA
18-20 มิ.ย. 2561 NDR MINT Local Roadshow in Bangkok with Phatra Securities
28-29 มิ.ย. 2561 NDR MINT NDR in Hong Kong with Bualuang Securities/Morgan Stanley
2 ก.ค. 2561 NDR MINT NDR in Kuala Lumpur, Malaysia with CIMB
3-4 ก.ค. 2561 NDR MINT NDR in Singapore with CIMB
9-13 ก.ค. 2561 NDR MINT NDR in Europe with UBS
8 ส.ค. 2561 Financial Statement Release Financial Statement 2Q18
16 ส.ค. 2561 Analyst Meeting 2Q18 Anantara Siam Bangkok
30 ส.ค. 2561 Conference Thailand Focus 2018, Bangkok, Thailand
11-12 ก.ย. 2561 Conference CLSA Investors' Forum, Hong Kong
4-5 พ.ย. 2561 Conference Daiwa-Thanachart Securities Thailand Corporate Day, Tokyo, Japan
13 พ.ย. 2561 Financial Statement Release Financial Statement 3Q18
19 พ.ย. 2561 Analyst Meeting 3Q18 TBC