อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ปฏิทินนักลงทุน
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทินของคุณ
19 ก.พ. 2559 Financial Statement Release Financial Statement 2015
26 ก.พ. 2559 Analyst Meeting 2015 Anantara Siam Bangkok  
16-17 มี.ค. 2559 NDR MINT NDR in Hong Kong with Phatra Securities
22-23 มี.ค. 2559 NDR MINT NDR in Singapore with Bualuang Securities
18-19 เม.ย. 2559 NDR MINT NDR in Kuala Lumpur with RHB OSK Securities
12 พ.ค. 2559 Financial Statement Release Financial Statement 1Q16
18 พ.ค. 2559 Analyst Meeting 1Q16 AVANI Riverside Bangkok  
26-27 พ.ค. 2559 Conference SET Roadshow 2016: Thailand’s New Drive-Tokyo
with Daiwa Securities and Thanachart Securities, Japan
2-3 มิ.ย. 2559 Conference UBS LVMC Conference 2016, Bangkok
7-8 มิ.ย. 2559 Conference Nomura Investment Forum Asia 2016, Singapore
11 ส.ค. 2559 Financial Statement Release Financial Statement 2Q16
24 ส.ค. 2559 Analyst Meeting 2Q16 Pimarnman, 2/F, Anantara Siam Bangkok Hotel  
11 พ.ย. 2559 Financial Statement Release Financial Statement 3Q16
16 พ.ย. 2559 Analyst Meeting 3Q16 TBC