นักลงทุนสัมพันธ์
จุฑาทิพ อดุลพันธุ์
Vice President of Investor Relations
โทร: +662-365-7635
สุพิชฌาย์ ฟูอนันต์
Senior Investor Relations Manager
โทร: +662-365-7636

 

อีเมลล์ :
ชื่อ - สกุล :
อาชีพ :
ตำแหน่งงาน :
อุตสาหกรรม :
ประเทศ :
หัวข้อ :
ข้อความ :
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้