อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560
อันดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จำกัด 708,767,680 16.07
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 652,324,953 14.79
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 346,595,097 7.86
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 295,954,205 6.71
5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 200,321,270 4.54
6. นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค 120,000,000 2.72
7. BANQUE PICTET & CIE SA 101,331,950 2.30
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 97,681,311 2.21
9. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 96,458,715 2.19
10. สำนักงานประกันสังคม 87,253,459 1.98

ที่มา:   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด