อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
MINT
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
35.50 / 479,300
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
สกุลเงิน
บาท
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
35.75 / 533,400
35.75
4,733,100
ช่วงราคาระหว่างวัน
35.25 - 36.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,733,100
เปลี่ยนแปลง -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
31.25 - 45.00
มูลค่า (บาท ' 000)
168,535,625
% เปลี่ยนแปลง -%
วันก่อนหน้า
35.75
ราคาเปิด
35.75
   
ปรับปรุงล่าสุด : 07 ธันวาคม 2561 16:37

 

Chart Type