อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
MINT
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
39.50 / 1,448,200
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
สกุลเงิน
บาท
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
39.75 / 34,700
39.75
12,803,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
39.75 - 40.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,803,000
เปลี่ยนแปลง -0.25    
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
31.25 - 45.25
มูลค่า (บาท ' 000)
511,731,925
% เปลี่ยนแปลง -0.63%   
วันก่อนหน้า
40.00
ราคาเปิด
40.00
   
ปรับปรุงล่าสุด : 21 กันยายน 2561 16:36

 

Chart Type