อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
MINT
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
37.25 / 123,000
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
สกุลเงิน
บาท
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
37.50 / 2,305,700
37.50
11,475,600
ช่วงราคาระหว่างวัน
36.50 - 37.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,475,600
เปลี่ยนแปลง +0.75    
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 43.25
มูลค่า (บาท ' 000)
425,667,200
% เปลี่ยนแปลง 2.04%   
วันก่อนหน้า
36.75
ราคาเปิด
36.75
   
ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม 2560 16:39

 

Chart Type