อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
MINT
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
34.00 / 2,761,900
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
สกุลเงิน
บาท
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
34.25 / 493,500
34.00
7,058,200
ช่วงราคาระหว่างวัน
33.75 - 34.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,058,200
เปลี่ยนแปลง -0.25    
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.75 - 43.25
มูลค่า (บาท ' 000)
239,740,100
% เปลี่ยนแปลง -0.73%   
วันก่อนหน้า
34.25
ราคาเปิด
34.00
   
ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม 2560 12:29

 

Chart Type