อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
MINT
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
42.00 / 1,687,400
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
สกุลเงิน
บาท
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
42.25 / 203,100
42.25
15,981,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
42.00 - 42.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,981,700
เปลี่ยนแปลง -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 45.25
มูลค่า (บาท ' 000)
676,016,800
% เปลี่ยนแปลง -%
วันก่อนหน้า
42.25
ราคาเปิด
42.75
   
ปรับปรุงล่าสุด : 15 ธันวาคม 2560 16:39

 

Chart Type