อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
MINT
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
37.00 / 1,884,500
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
สกุลเงิน
บาท
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
37.25 / 263,700
37.25
8,176,700
ช่วงราคาระหว่างวัน
37.00 - 37.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,176,700
เปลี่ยนแปลง -0.50    
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
34.50 - 45.25
มูลค่า (บาท ' 000)
305,151,625
% เปลี่ยนแปลง -1.32%   
วันก่อนหน้า
37.75
ราคาเปิด
37.50
   
ปรับปรุงล่าสุด : 23 มีนาคม 2561 16:35

 

Chart Type