อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
MINT
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
35.75 / 1,013,700
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
สกุลเงิน
บาท
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
36.00 / 935,900
36.00
5,267,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
35.50 - 36.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,267,000
เปลี่ยนแปลง -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 43.25
มูลค่า (บาท ' 000)
188,621,900
% เปลี่ยนแปลง -%
วันก่อนหน้า
36.00
ราคาเปิด
35.75
   
ปรับปรุงล่าสุด : 24 มีนาคม 2560 16:35

 

Chart Type