อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
MINT
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
39.75 / 2,830,900
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
สกุลเงิน
บาท
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
40.00 / 2,662,500
40.00
6,755,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
39.75 - 40.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,755,900
เปลี่ยนแปลง -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 42.50
มูลค่า (บาท ' 000)
270,152,375
% เปลี่ยนแปลง -%
วันก่อนหน้า
40.00
ราคาเปิด
40.00
   
ปรับปรุงล่าสุด : 21 กันยายน 2560 12:29

 

Chart Type