อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
MINT
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
43.00 / 1,100
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
สกุลเงิน
บาท
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
41.00 / 103,000
41.00
-
ช่วงราคาระหว่างวัน
-
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
เปลี่ยนแปลง -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 42.50
มูลค่า (บาท ' 000)
0
% เปลี่ยนแปลง -%
วันก่อนหน้า
41.00
ราคาเปิด
-
   
ปรับปรุงล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2560 09:30

 

Chart Type