อีเมลล์รับข่าวสาร
รับข่าวสารที่บริษัทประกาศ

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
MINT
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
32.50 / 785,000
ราคาล่าสุด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
สกุลเงิน
บาท
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
32.75 / 1,086,400
32.75
12,215,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
32.50 - 33.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,215,900
เปลี่ยนแปลง -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
31.25 - 45.25
มูลค่า (บาท ' 000)
403,126,575
% เปลี่ยนแปลง -%
วันก่อนหน้า
32.75
ราคาเปิด
33.00
   
ปรับปรุงล่าสุด : 25 มิถุนายน 2561 16:38

 

Chart Type